Hou onze omgeving leefbaar!

Als jeugdbeweging is het belangrijk dat wij goed overeenkomen met onze buren. Om de rust in de buurt te behouden, vragen de buren om aandacht te besteden aan enkele punten. We rekenen ook op jullie om hiertoe bij te dragen.

Graag traag

Regelmatig wordt er te snel gereden in de Schoubroekstraat. Dat is niet alleen vervelend voor onze buren, maar ook gevaarlijk. Bergstraat en Schoubroekstraat zijn woonerven, wat wil zeggen dat de maximumsnelheid 20km/u bedraagt.

Wij sensibiliseren alvast onze leiding en de huurders van onze lokalen om de snelheidsbeperkingen te allen tijde te respecteren. Ook jij kan natuurlijk een steentje bijdragen door steeds stapvoets te rijden. Of beter nog: door de auto thuis te laten en voor de fiets te kiezen. Zo verbeteren we samen de veiligheid van onze leden en jouw kinderen voor en na de vergadering.

Schenkingen of sluikstorten?

Af en toe treffen we net als de Chiro spontane “schenkingen” aan op onze terreinen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om snoeihout voor het kampvuur of zetels voor in het lokaal. Hoe goedbedoeld dit waarschijnlijk ook is, daar doe je ons niet altijd een plezier mee. Heb je spullen die de scouts misschien kan gebruiken, neem dan vooraf contact op met de groepsleiding. Wij melden liefst zo weinig mogelijk gevallen van sluikstorten aan het gemeentebestuur.

Voor deze actiepunten willen wij ons als scouts komend werkjaar ten volle inzetten. Wij hopen op uw steun om er zo weer een fantastisch scoutsjaar van te maken!