Administratie

Wijziging van adres of contactgegevens

Ga je verhuizen? Van telefoonnummer veranderd? Gebruik je een ander of nieuw mailadres? Laat het ons dan zeker weten!

Stuur een mailtje naar groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be en vermeld welke gegevens veranderd moeten worden. Dan passen wij dit aan in onze ledenadministratie en zo blijven uw contactgegevens steeds up-to-date.

Tegemoetkoming ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming voor kinderen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging (lidgeld) en daarnaast ook wanneer ze deelnemen aan een meerdaagse opvang (kampgeld). Elk ziekenfonds heeft zijn eigen regels, tarieven en formulieren. Wil je hier van gebruik maken? Volg dan volgende stappen:

  1. Druk zelf het juiste formulier van uw ziekenfonds af.
  2. Schrijf duidelijk de naam op het formulier (of plak een geel klevertje) en vermeld het werkjaar of de kampperiode waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.
  3. Geef dit formulier op papier af aan de groepsleiding (of laat het in de brievenbus achter). Wij vullen dit dan zo spoedig mogelijk in.
  4. Kom de week nadien uw ingevuld formulier terugvragen.

lidgeld

U kan de formulieren voor het lidgeld gedurende het hele lopende werkjaar indienen en de week nadien komen ophalen. 

kamp- en weekendgeld

Voor weekends vullen wij geen tegemoetkomingsformulieren in omdat deze voor alle takken verschillend zijn en het daarom administratief onbegonnen werk is om dit allemaal naukeurig bij te houden en op te volgen. 

Voor tegemoetkoming van het kampgeld kan u het formulier indienen bij de kampinschrijving en na afloop van het kamp weer komen ophalen. Of u kan het formulier in de loop van het daaropvolgende werkjaar indienen en de week nadien terugvragen aan de groepsleiding. Wij vullen geen formulieren in alvorens het kamp afgelopen is.

 

Fiscale attesten kamp

Een fiscaal attest is een officieel en erkend document dat u bij uw belastingsaangifte kan indienen om belastingsvermindering te krijgen voor kinderen jonger dan twaalf jaar die deelnemen aan een meerdaagse opvang (kamp). Het gemeentebestuur stelt eerst en blanco attest op, waarna wij deze verder invullen en kunnen verdelen aan de ouders (van kinderen jonger dan 12 die mee op kamp zijn geweest). Wij ontvangen het blanco fiscaal attest voor kamp 2018 (Bekkevoort) pas in april-mei 2020. De verdere verdeling ervan gebeurd op de inschrijvingsavond voor het kamp (zat. 26 mei 2018). Als u kind nog geen 12 jaar was tijdens het kamp 2019 in Bekkevoort, kan u bij ons een fiscaal attest komen ophalen. Als u er niet bij kan zijn op de inschrijvingsavond om dit te komen ophalen, gelieve dan per mail contact op te nemen met de groepsleiding.

Overzicht

Welke formulieren kan u wanneer binnenbrengen en ophalen?

in de loop van werkjaar 2019-2020:

  • afgeven en ophalen tegemoetkoming lidgeld 2019-2020
  • (afgeven en) ophalen tegemoetkoming kamp 2019 (Bekkevoort)

in de brievenbus van de scouts:

  • afgeven tegemoetkoming kamp 2019
  • afgeven tegemoetkoming kamp 2020

Neem contact met ons via mail voor: 

  • ophalen tegemoetkoming kamp 2019
  • ophalen fiscale attesten kamp 2019 (Bekkevoort)