Lidgeld

Lidgeld 2023-2024

Het lidgeld voor scoutsjaar 2023-2024 bedraagt 50 euro per persoon.

Gelieve dit zo snel mogelijk op onze rekening te storten BE64 7360 1096 9552 met vermelding van 'Lidgeld Naam en Tak van het kind'  (vanaf 1 september)

Van de 50 euro die wij vragen storten we 42,5 euro integraal door aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. In dit bedrag zit onder andere het volgende vervat:

  • verzekering voor lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid (tijdens scoutsactviteiten en opweg van- en naar de scouts)
  • 4 maal per jaar het ledentijdschrift Krak?Boem!
  • persoonlijke lidkaart, deze toont aan dat je lid bent van onze scouts en geldt als klantenkaart bij de Hopper-winkel (=scoutsshop) en de Banier (bij vertoon heb je recht op 10 % korting bij de Banier)
  • pedagogische en administratieve ondersteuning voor de groep door Scouts en Gidsen Vlaanderen

Het overige deel van het lidgeld gebruiken we om diverse werkingskosten mee te financieren (energie- en verwarmingskosten, afval, spelmateriaal, vieruurtjes,...).

Verminderd lidgeld en Fonds op maat

Als scouts willen we graag een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Daarom doen we dan ook ons best om de kostprijs van scouting zo laag mogelijk te houden. We weten echter dat het niet voor iedereen evident is om dit volledige bedrag voor je kinderen te betalen. Voor zij die het echt nodig hebben, kunnen we daarom een korting op het lidgeld aanbieden (het verminderd lidgeld). Spreek gerust iemand van de groepleiding hierover aan!

Ook kampen en weekends kosten heel wat geld. Omdat we deze mogelijke financiëke drempels zo laag mogelijk willen houden kunnen we ook hier in helpen. Wij als groep kunnen samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen een extra inspanning leveren om het kamp- en/of weekendgeld te verlagen. Daarnaast is het ook mogelijk om de kampgelden in verschillende schijven te betalen en zo over een langere termijn te spreiden. Spreek de groepsleiding hier gerust eens over aan!

Vereet zeker ook niet om bij uw ziekenfonds na te vragen of u recht heeft op een tegemoetkoming voor het lidgeld en/of het kampgeld. Als uw kind nog geen 12 jaar is op kamp heeft u eens recht op een fiscaal attest waardoor u belastingsvermindering krijgt. Meer informatie op de pagina 'Administratie'.